TWEEDE LEERJAAR A (MODERNE)

Hieronder vind je meer info over het tweede leerjaar A moderne talen en wetenschappen.Lessentabel tweede leerjaar moderne talen en wetenschappen

Basisvorming 
Godsdienst 2
Nederlands 5
Frans 4
Engels 2
Wiskunde 5
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Mens en samenleving 1
Wetenschappen 2
Differentiatie (2 u.)
Projectwerking STEM, BEM, TVT 2


Waar kies ik voor?

Naast 25 uur basisvorming, krijg je in de 5 uur basisoptie wetenschappen en moderne talen. Je diept tijdens de 2 uur projectwerking één belangstellingsgebied STEM (science, technology, engineering and mathematics), TVT (Talent voor talen) of BEM (Business, economics and more) verder uit. Zo ontdek je op een actieve manier je mogelijkheden naar de tweede graad.

Ben ik een leerling voor dit domein?

Je volgde het eerste jaar moderne of Latijn. Je hebt een brede interesse, zowel voor talen als voor wiskunde en wetenschappen.

Wat nadien?

Je kunt in de tweede graad alle richtingen aso volgen, behalve Latijn.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search