TWEEDE GRAAD ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Vind hieronder meer info over de tweede graad Economische wetenschappen.Lessentabel Economische wetenschappen

Economische wetenschappen 4u wiskunde 5u wiskunde
3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 4 4 4
Engels 3 2 3 2
Duits - 1 - 1
Wiskunde 4 4 5 5
Geschiedenis 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1
Fysica 1 1 1 1
Chemie 1 1 1 1
Economie 4 4 4 4
ICT 1 - 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Artistieke vorming 1 - 1 -
Mens en samenleving - 1 - 1
Project - 1 - 1
Communicatiewetenschappen 1 1 - -
TOTAAL 32 32 32 32

Waar kies ik voor?

Economische Wetenschappen is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.
Het belang van economie in onze maatschappij is niet te onderschatten. Ook in het gewone, dagelijkse leven is het interessant als je iets afweet van zaken als vraag en aanbod, prijsvorming, lonen, werkloosheid, boekhouding, buitenlandse handel en globalisering. Al deze zaken bestudeer je tijdens de lessen economie. 

Je kan kiezen tussen een 'leerweg' wiskunde van  4 of van 5 uur. Binnen elke leerweg is er een ruime wiskundevorming. In leerweg 5 is er meer uitdieping van bepaalde leerstofonderdelen en krijg je extra leerstof. In leerweg 4 train je je communicatieve vaardigheden in het vak communicatiewetenschappen.

Daarnaast heb je in het vierde jaar ook een uur project. Hierin word je voor een bijzondere uitdaging gesteld: een eigen mini-onderneming oprichten. Hierbij zal je de creativiteit en ondernemingszin van je team ten volle benutten om een succesvol bedrijfje te hebben.

 

Ben ik een leerling voor dit domein?

Heb je meer interesse voor economie dan voor natuurwetenschappen en behaal je een behoorlijk resultaat voor wiskunde (ongeveer 70%), dan ben je op je plaats in de studierichting Economische wetenschappen. 

 

Wat na de 2de graad?

In de derde graad splitst de richting Economische wetenschappen zich uit in twee studierichtingen: Economie-Moderne talen of Economie-Wiskunde.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search