TWEEDE GRAAD HUMANE WETENSCHAPPEN

Vind hieronder meer info over tweede graad Humane wetenschappen.

NIEUW in Berkenboom Humaniora!Lessentabel Humane wetenschappen

Humane wetenschappen 3 4
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits - 1
Wiskunde 4 4
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Kunstbeschouwing 2 1
Filosofie 1 2
Sociologie/psychologie 3 3
ICT 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving - 1
TOTAAL 32 32

Waar kies ik voor?

Humane Wetenschappen is een theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit.

In de richting humane wetenschappen kijk je op een analytische en wetenschappelijke manier naar de mens en de maatschappij. Je combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.


Ben ik een leerling voor dit domein?

Ben je geboeid door de mens, zijn gedrag en de wereld om je heen? Wil je alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen? Heb je belangstelling voor verschillende culturen? Dan is de richting Humane Wetenschappen iets voor jou!


Wat na de 2de graad?

In de derde graad kan je verder Humane Wetenschappen volgen.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search