TWEEDE GRAAD LATIJN

Vind hieronder meer info over tweede graad Latijn.Lessentabel  Latijn

Latijn 3 4
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Latijn 5 5
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits - 1
Wiskunde 5 5
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
ICT 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Artistieke Vorming 1 -
Mens en samenleving - 1
Project 'culture' 1 1
TOTAAL 32 32

Waar kies ik voor?

Latijn is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wiskunde. Uiteraard blijft Latijn een belangrijke rol spelen. In het begin is de grammatica nog erg belangrijk. Maar stilaan gebruik je de taalstudie meer voor het bestuderen van de klassieke schrijvers. De schoonheid van de Romeinse poëzie, de kracht van het proza en van de welsprekendheid zijn de mensen door de eeuwen heen blijven aanspreken. Ook jij zal er zeker door geboeid raken! 

Daarnaast heb je ook een uur project ‘Culture’. Hierin verken je aan de hand van de Franse taal verschillende culturele thema’s.

Ben ik een leerling voor dit domein?


Omwille van de algemene vorming én omwille van de toekomstmogelijkheden raden we de leerlingen van het 2de jaar Latijn aan om ook in de 2de graad Latijn  te kiezen, behalve als je dan al problemen hebt met Latijn.

Wat na de 2de graad?

In de derde graad splitst de richting Latijn zich uit in drie studierichtingen: Latijn-Moderne talen, Latijn-wiskunde (met 6 of 8 uur wiskunde) en Latijn-wetenschappen.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search