TWEEDE GRAAD WETENSCHAPPEN

Vind hieronder meer info over tweede graad Wetenschappen.Lessentabel vierde jaar Wetenschappen

Wetenschappen
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 1
Wiskunde 5
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 2*
Fysica 2*
Chemie 2*
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Project wetenschappen en informatica (STEM) 1
TOTAAL 32

* waarvan 1 uur praktische toepassingen.


Waar kies ik voor?

In de studierichting Wetenschappen volgen de leerlingen de 'leerweg wiskunde van 5 uur'. In deze leerweg is er meer uitdieping van bepaalde leerstofonderdelen en worden ook extra leerstofonderdelen behandeld. Je werkt zelfstandiger en je bent vaardiger in het oplossen van problemen.

In deze studierichting krijg je 2 uur biologie, 2 uur fysica en 2 uur chemie per week. In het eerste lesuur van elk van deze vakken krijg je in grote lijnen dezelfde basisleerstof wetenschappen als in de andere studierichtingen. Het tweede lesuur geeft wat uitdieping, maar wordt voornamelijk gebruikt voor praktische toepassingen: meer oefeningen, laboratoriumwerk en ICT-toepassingen.

Daarnaast heb je 2 uur project wetenschappen. Hierin krijg je uitdagende onderzoeks- en ontwerpactiviteiten. Om dit vakoverschrijdende project tot een goed einde te brengen, moet je actief STEM-kennis en -vaardigheden verwerven op het vlak van engineering, techniek, wetenschappen, wiskunde en informatica.

Wat na de 2de graad?

In de derde graad splitst de richting Wetenschappen zich uit in de volgende studierichtingen: Moderne talen-Wetenschappen, Wetenschappen-Wiskunde (met 6 of 8 uur wiskunde) of Moderne talen-Wiskunde.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search