DERDE GRAAD ECONOMIE-MODERNE TALEN

Vind hieronder meer info over derde graad Economie-Moderne talen.Lessentabel derde graad Economie-Moderne talen

Economie-Moderne talen 5 6
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 3 3
Wiskunde 3/4 3/4
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Economie 4 4
Esthetica 1 1/0
Project Zelfstandig Werk (PZW 1/0  0
Focus Op Hoger Onderwijs (FOHO) 0 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
TOTAAL 32 32

Waar kies ik voor?

In het vak economie staat de maatschappelijke actualiteit centraal. In het onderdeel algemene economie worden de menselijke relaties bestudeerd in een land en tussen de verschillende landen van de wereld. Er worden verklaringen gezocht voor het gedrag van consumenten, producenten en overheidsinstellingen. Het deelvak bedrijfswetenschappen houdt zich bezig met bedrijfsbeleid en boekhouding. We doorlopen het proces van de opstart van de onderneming, het dagelijkse beleid en verschillende evaluatie-instrumenten.

Dankzij de studie van de moderne vreemde talen kan je je communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) doorgedreven oefenen. Deze vaardigheden zullen het contact met anderstaligen vergemakkelijken en de toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen (boeken, tijdschriften, film,…) verruimen. Ten slotte zal in deze richting ook de literatuur een belangrijke rol spelen. Genieten van lezen is hierbij een belangrijke doelstelling.

Je kan kiezen voor 3 of 4 uur wiskunde. Wie kiest voor 3 uur wiskunde, heeft in het 5de jaar 1 uur Project Zelfstandig Werk in het lessenpakket.

Wat na de 3de graad?

Economie-Moderne talen bereidt je voor op een Professionele Bachelor aan de hogeschool of Academische Bachelor en Master aan de universiteit, met uitzondering van richtingen waar een zwaar accent ligt op wiskundige en natuurwetenschappelijke kennis en redeneren.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search