DERDE GRAAD ECONOMIE-WETENSCHAPPEN

Vind hieronder meer info over derde graad Economie-Wetenschappen.Lessentabel derde graad Economie-Wetenschappen

Economie-Wetenschappen 5 6
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
Wiskunde 4 4
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 1 2
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Economie 4 4
Esthetica 1 0
Focus Op Hoger Onderwijs (FOHO) 0 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
TOTAAL 32 32

Waar kies ik voor?

In het vak economie staat de maatschappelijke actualiteit centraal. In het onderdeel algemene economie worden de menselijke relaties bestudeerd in een land en tussen de verschillende landen van de wereld. Er worden verklaringen gezocht voor het gedrag van consumenten, producenten en overheidsinstellingen. Het deelvak bedrijfswetenschappen houdt zich bezig met bedrijfsbeleid en boekhouding. We doorlopen het proces van de opstart van de onderneming, het dagelijkse beleid en verschillende evaluatie-instrumenten.

In de lessen wetenschappen bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Hierbij gebruik je de zogenaamde wetenschappelijke methode. Eerst verzamel je door experimenten het nodige feitenmateriaal. Dit feitenmateriaal wordt kritisch onderzocht. Zo kom je tot vaststellingen en besluiten. Door de wetenschappen ervaar je de complexiteit van de natuur, maar ook haar wonderbare samenhang.

Leerlingen krijgen 4 uur wiskunde per week: meer dan het basispakket, maar minder dan in de wiskunderichtingen. Het lessenpakket vreemde talen biedt een degelijke vorming, maar is niet het zwaarste talenpakket binnen het aso.

Wat na de 3de graad?

Economie-Wetenschappen bereidt je voor op een Professionele Bachelor aan de hogeschool of Academische Bachelor en Master aan de universiteit, met uitzondering van richtingen met zeer zware wiskunde.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search