DERDE GRAAD HUMANE WETENSCHAPPEN

Vind hieronder meer info over derde graad Humane wetenschappen.Lessentabel derde graad Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen 5 6
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 2 3
Statistiek 1 1
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Kunstbeschouwing 1 1
Filosofie 2 2
Sociale en gedragswetenschappen 4 4
Communicatiewetenschappen 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass Humane Wetenschappen 2 2
Focus Op Hoger Onderwijs (FOHO) 0 1
Keuzevak 1 1
TOTAAL 32 32

Waar kies ik voor?

De richting humane wetenschappen richt zich tot leerlingen die geboeid zijn door de mens, zijn gedrag en de wereld om hen heen. Je leert filosoferen, kijken en luisteren naar kunst, verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving. Vanuit een theoretische benadering reflecteer je kritisch over visies en thema’s uit politieke en sociale wetenschappen, sociologie en psychologie.

In het vak communicatiewetenschappen bestudeer je van uit een sociaal-wetenschappelijke optiek de openbare communicatie in de samenleving.

Wat na het secundair onderwijs?

Humane Wetenschappen bereidt je voor op een Professionele Bachelor aan de hogeschool of Academische Bachelor en Master aan de universiteit, met uitzondering van richtingen waar een zwaar accent ligt op wiskundige en natuurwetenschappelijke kennis en redeneren.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search