DERDE GRAAD LATIJN-MODERNE TALEN

Vind hieronder meer info over derde graad Latijn-Moderne talen.Lessentabel derde graad Latijn-Moderne talen

Latijn-Moderne talen 5 6
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Latijn 4 4
Frans 3 4
Engels 3 2
Duits 3 3
Wiskunde 2 3
Statistiek 1 1
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Esthetica 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass talen 1 1
Focus Op Hoger Onderwijs (FOHO) 0 1
Keuzevak 1 1
TOTAAL 32 32

Waar kies ik voor?

Als je Latijn opneemt in je studierichting, kies je voor een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het culturele aspect een voorname plaats innemen. Via het lezen van authentieke teksten verwerf je een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en van latere periodes.

Dankzij de studie van de moderne vreemde talen kan je je communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) doorgedreven oefenen. Deze vaardigheden zullen het contact met anderstaligen vergemakkelijken en de toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen (boeken, tijdschriften, film,…) verruimen. Ten slotte zal in deze richting ook de literatuur een belangrijke rol spelen. Genieten van lezen is hierbij een belangrijke doelstelling.

Met het apart uur statistiek word je extra voorbereid op studierichtingen in het hoger onderwijs uit het domein Sociale wetenschappen (vb. Psychologische en pedagogische wetenschappen).

Wat na het secundair onderwijs?

Latijn-moderne talen bereidt je voor op een Professionele Bachelor aan de hogeschool of Academische Bachelor en Master aan de universiteit, met uitzondering van richtingen waar een zwaar accent ligt op wiskundige en natuurwetenschappelijke kennis en redeneren.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search