DERDE GRAAD LATIJN-WETENSCHAPPEN

Vind hieronder meer info over derde graad Latijn-wetenschappen.Lessentabel derde graad Latijn-Wetenschappen

Latijn-Wetenschappen 5 6
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Latijn 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Esthetica 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass wetenschappen 1 1
Focus Op Hoger Onderwijs (FOHO) 0 1
Keuzevak 1 1
TOTAAL 32 32

Waar kies ik voor?

Als je Latijn opneemt in je studierichting, kies je voor een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het culturele aspect een voorname plaats innemen. Via het lezen van authentieke teksten verwerf je een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en van latere periodes.

In de lessen wetenschappen bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Hierbij gebruik je de zogenaamde wetenschappelijke methode. Eerst verzamel je door experimenten het nodige feitenmateriaal. Dit feitenmateriaal wordt kritisch onderzocht. Zo kom je tot vaststellingen en besluiten. Door de wetenschappen ervaar je de complexiteit van de natuur, maar ook haar wonderbare samenhang.

Leerlingen krijgen 4 uur wiskunde per week in functie van de wetenschappen: meer dan het basispakket, maar minder dan in de wiskunderichtingen.

Wat na het secundair onderwijs?

Latijn-Wetenschappen bereidt je voor op een Professionele Bachelor aan de hogeschool of Academische Bachelor en Master aan de universiteit, met uitzondering van richtingen met zeer zware wiskunde.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search