DERDE GRAAD LATIJN-WISKUNDE

Vind hieronder meer info over derde graad Latijn-Wiskunde.Lessentabel derde graad Latijn-Wiskunde (6/8)

Latijn-Wiskunde 5 6
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Latijn 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
Wiskunde 6/8 6/8
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Esthetica 1 1
Project Zelfstandig Werk (PZW)   1/0 0
Focus Op Hoger Onderwijs (FOHO) 0 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
TOTAAL 32/33 32/33

Lessentabel derde graad Latijn-Wiskunde-Wetenschappen

Latijn-Wiskunde-Wetenschappen 5 6
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Latijn 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
Wiskunde 6 6
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Esthetica 1 0
Project Zelfstandig Werk (PZW)   0 0
Focus Op Hoger Onderwijs (FOHO) 0 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
TOTAAL 33 33

Waar kies ik voor?

Als je Latijn opneemt in je studierichting, kies je voor een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het culturele een voorname plaats innemen. In de derde graad kom je vooral in contact met Latijnse poëzie, geschiedschrijving, welsprekendheid en recht.

In de wiskunde worden abstracte modellen van de werkelijkheid ontwikkeld in verschillende disciplines: algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Men hecht zowel belang aan een goede omschrijving van de begrippen en een nauwkeurige bewijsvoering als aan de rekenmethodes en aan de toepassingen van de wiskunde.

Je kan kiezen voor 6 of 8 uur wiskunde. Als je 8 uur wiskunde volgt, krijg je naast de bovenvermelde disciplines ook een grondige inleiding in de analytische meetkunde, belangrijk als je later burgerlijk ingenieur, wiskunde of fysica wil studeren.

Als je 6 uur wiskunde volgt, krijg je 1 uur vrije ruimte in het vijfde jaar of kun je opteren voor 2 uur extra wetenschappen om op die manier hetzelfde niveau te bereiken als de richting wetenschappen-wiskunde. Deze klasgroep heet Latijn-wiskunde-wetenschappen (LaWiWe).

Wat na de 3de graad?

Latijn-wiskunde bereidt je voor op elke Professionele Bachelor aan de hogeschool of Academische Bachelor en Master aan de universiteit.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search