DERDE GRAAD MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN

Vind hieronder meer info over derde graad Moderne talen-Wetenschappen.Lessentabel derde graad Moderne talen-Wetenschappen

Moderne talen-Wetenschappen 5 6
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 3 3
Wiskunde 4 4
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 1 2
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Esthetica 1 0
Focus Op Hoger Onderwijs (FOHO) 0 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
TOTAAL 32 32

Waar kies ik voor?

Dankzij de studie van de moderne vreemde talen kan je je communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) doorgedreven oefenen. Deze vaardigheden zullen het contact met anderstaligen vergemakkelijken en de toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen (boeken, tijdschriften, film,…) verruimen. Ten slotte zal in deze richting ook de literatuur een belangrijke rol spelen. Genieten van lezen is hierbij een belangrijke doelstelling.

In de lessen wetenschappen bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Hierbij gebruik je de zogenaamde wetenschappelijke methode. Eerst verzamel je door experimenten het nodige feitenmateriaal. Dit feitenmateriaal wordt kritisch onderzocht. Zo kom je tot vaststellingen en besluiten. Door de wetenschappen ervaar je de complexiteit van de natuur, maar ook haar wonderbare samenhang.

Leerlingen krijgen 4 uur wiskunde per week: meer dan het basispakket, maar minder dan in de wiskunderichtingen.

Wat na de 3de graad?

Moderne talen-Wetenschappen bereidt je voor op een Professionele Bachelor aan de hogeschool of Academische Bachelor en Master aan de universiteit, met uitzondering van richtingen met zeer zware wiskunde.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search