DERDE GRAAD WETENSCHAPPEN-WISKUNDE

Vind hieronder meer info over derde graad Wetenschappen-Wiskunde.Lessentabel derde graad Wetenschappen-Wiskunde

Wetenschappen-Wiskunde 5 6
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
Wiskunde 6/8 6/8
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 1 2
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Esthetica 1 1/0
Seminarie Wetenschappen 1 1
Project Zelfstandig Werk (PZW) 1/0 0
Focus Op Hoger Onderwijs (FOHO) 0 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
TOTAAL 32/33 32/33

Waar kies ik voor?

In de lessen wetenschappen bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Hierbij gebruik je de zogenaamde wetenschappelijke methode. Eerst verzamel je door experimenten het nodige feitenmateriaal. Dit feitenmateriaal wordt kritisch onderzocht. Zo kom je tot vaststellingen en besluiten. Door de wetenschappen ervaar je de complexiteit van de natuur, maar ook haar wonderbare samenhang.

In de wiskunde worden abstracte modellen van de werkelijkheid ontwikkeld in verschillende disciplines: algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. In deze studierichting zal men zowel belang hechten aan een goede omschrijving van de begrippen en aan een nauwkeurige bewijsvoering als aan de rekenmethodes en aan de toepassingen van de wiskunde. Deze toepassingen zullen vooral in de natuurwetenschappen gezocht worden.

Je kan kiezen voor 6 of 8 uur wiskunde. Als je 8 uur wiskunde volgt, krijg je naast de bovenvermelde disciplines ook een grondige inleiding in de analytische meetkunde, belangrijk als je later burgerlijk ingenieur, wiskunde of fysica wil studeren.

Wie kiest voor 6 uur wiskunde heeft in het vijfde jaar één uur Project Zelfstandig Werk in het lessenpakket. Alle leerlingen uit de richting Wetenschappen-wiskunde krijgen één uur seminarie Wetenschappen (uitdieping, extra labo, bezoek aan hogescholen en universiteiten, deelname wedstrijden,…).

Wat na de 3de graad?

Professionele Bachelor aan hogeschool of Academische Bachelor en Master aan hogeschool of universiteit.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search