ERASMUS+ project

Lees hieronder meer info over het project.


Erasmus uitgenodigd op het stadhuis van Sint-Niklaas

Erasmus uitgenodigd op het stadhuis van Sint-Niklaas

Berkenboom Humaniora neemt deel aan een ERASMUS+ project. Leerlingen werken samen met Italiaanse, Ierse en Spaanse leerlingen rond wiskundige uitdagingen. Het project kreeg de titel “Totally Maths”. De leerlingen kruipen ook in de rol van leerkracht en onderwijzen op hun eigen manier de lokale jongeren in het Engels. De leerkrachten werken eveneens samen en wisselen informatie uit rond verschillende aspecten van het wiskunde onderwijs, zoals het gebruik van online materiaal, het digitaliseren van de les en de extra mogelijkheden op gebied van voorstellingen van ruimtelichamen. Aan ieder bezoek zijn ook culturele activiteiten verbonden. De leerlingen worden helemaal ondergedompeld door hun intrek te nemen bij een gezin uit het gastland. Op dit moment staat het project on hold; de leerkrachten blijven wel online samenwerken en beraden zich over virtuele ontmoetingen.  Dit project wordt financieel gesteund door de Europese Unie.

De eTwinning website: Tottaly Maths

Blog van de ontmoeting in België: BLOG


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search