WAT IS FOHO?

 


Focus op Hoger Onderwijs

In Focus op Hoger Onderwijs willen de coaches dat de leerlingen expliciet werk maken van verkenning, verdieping en verruiming met het oog op de overgang naar het hoger onderwijs.

Gedurende 1/3 van het lestijdenpakket verkennen de leerlingen samen met hun titularis en het CLB het studielandschap in het hoger onderwijs, hun individuele interesses en talenten.

Voor 2/3 van de jaartijd volgen de leerlingen een keuzevak (wiskunde, ICT, economie, wetenschappen , taal en cultuur). In dit keuzevak kan verdieping aangeboden worden als blijkt dat de vooropleiding iets tekortschiet om de ambitie in het hoger onderwijs waar te maken (vb. extra wiskunde) of verruiming als blijkt dat de interesse van een leerling uitgaat naar studierichtingen in het hoger onderwijs die eigenlijk niet logisch aansluiten met de vooropleiding (vb. economie voor niet-economisten).


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search