WAT IS FOHO?

 


Focus op Hoger Onderwijs

In Focus op Hoger Onderwijs verkennen de leerlingen samen met hun titularis en het CLB het studielandschap in het hoger onderwijs, hun individuele interesses en talenten. Daarnaast wordt ook ingegaan op algemene maatschappelijke aspecten.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search