DERDE GRAAD

Vind hieronder ons studieaanbod voor de derde graad.


LATIJN-MODERNE TALEN

De studierichting Latijn-Moderne talen mikt op een veelzijdige taalvorming, zonder de andere algemene vakken te verwaarlozen.

LATIJN-WISKUNDE

In de studierichting Latijn-wiskunde oefen je vooral in het abstract denken en dit zowel via de taal als via de wiskunde. Dit betekent niet dat de andere algemene vakken verwaarloosd worden. Leerlingen kunnen kiezen tussen 6 of 8 uur wiskunde.


LATIJN-WETENSCHAPPEN

In de studierichting Latijn-wetenschappen oefen je vooral in het abstract denken en dit zowel via de taal als via de wetenschappen. Dit betekent niet dat de andere algemene vakken verwaarloosd worden.

ECONOMIE-MODERNE TALEN

In de studierichting Economie-moderne talen worden naast de algemene vorming twee klemtonen gelegd. Aan de ene kant krijg je inzicht in het economische functioneren van onze samenleving. Anderzijds worden via de talen je communicatieve vaardigheden grondig getraind.

ECONOMIE-WISKUNDE

De studierichting Economie-wiskunde richt zich tot leerlingen met een interesse voor het economische functioneren van onze samenleving. Via het abstract denken van de wiskunde krijgen zij inzicht in modellen van deze economische werkelijkheid. Leerlingen kunnen kiezen tussen 6 of 8 uur wiskunde.


MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN

De studierichting Moderne talen-wetenschappen biedt een combinatie van een doorgedreven taal- en literaire vorming met een sterk pakket wetenschappen en een minder doorgedreven pakket wiskunde.

WETENSCHAPPEN-WISKUNDE

De studierichting Wetenschappen-wiskunde biedt een sterke wetenschappelijke vorming, zonder dat de moderne talen en de andere algemene vakken verwaarloosd worden. Leerlingen kunnen kiezen voor 6 of 8 uur wiskunde.

HUMANE WETENSCHAPPEN

In schooljaar 2023-2024 enkel in het 5de jaar!

In de studierichting humane wetenschappen kijk je op een analytische en wetenschappelijke manier naar de mens en de maatschappij. Je combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search