DERDE GRAAD

Vind hieronder ons studieaanbod voor de derde graad.


LATIJN-MODERNE TALEN

De studierichting Latijn-Moderne talen mikt op een veelzijdige taalvorming, zonder de andere algemene vakken te verwaarlozen. Leerlingen kunnen kiezen voor 3 of 4 uur wiskunde.

LATIJN-WISKUNDE

In de studierichting Latijn-Wiskunde oefen je vooral in het abstract denken en dit zowel via de taal als via de wiskunde. Dit betekent niet dat de andere algemene vakken verwaarloosd worden. Leerlingen kunnen kiezen tussen 6 of 8 uur wiskunde of opteren voor een extra pakket wetenschappen.


ECONOMIE-MODERNE TALEN

In de studierichting Economie-Moderne talen worden naast de algemene vorming twee klemtonen gelegd. Aan de ene kant krijg je inzicht in het economische functioneren van onze samenleving. Anderzijds worden via de talen je communicatieve vaardigheden grondig getraind. Leerlingen kunnen kiezen voor 3 of 4 uur wiskunde.

ECONOMIE-WISKUNDE

De studierichting Economie-Wiskunde richt zich tot leerlingen met een interesse voor het economische functioneren van onze samenleving. Via het abstract denken van de wiskunde krijgen zij inzicht in modellen van deze economische werkelijkheid.

ECONOMIE-WETENSCHAPPEN

De studierichting Economie-Wetenschappen richt zich tot leerlingen die naast een interesse voor economie ook een bijzondere interesse en aanleg hebben voor wetenschappen.


MODERNE TALEN-WISKUNDE

De studierichting Moderne talen-Wiskunde biedt een combinatie van een sterke taal- en literaire vorming met een groot pakket wiskunde. De natuurwetenschappen komen in deze richting iets minder aan bod.

MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN

De studierichting Moderne talen-Wetenschappen biedt een combinatie van een doorgedreven taal- en literaire vorming met een sterk pakket wetenschappen en een minder doorgedreven pakket wiskunde.

WETENSCHAPPEN-WISKUNDE

De studierichting Wetenschappen-Wiskunde biedt een sterke wetenschappelijke vorming, zonder dat de moderne talen en de andere algemene vakken verwaarloosd worden. Leerlingen kunnen kiezen voor 6 of 8 uur wiskunde.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search