WAT IS PZW?

 


Project zelfstandig werk

De leerlingen werken aan een project waarin deelaspecten van verschillende vakken aan bod komen. De werkvorm is niet docerend en de nadruk ligt minder op het kennen en meer op het kunnen, waarbij de leerkracht de rol van coach opneemt. Competenties als creativiteit, zelfwerkzaamheid, samenwerking en verslaggeving zijn heel belangrijk. Zowel het proces als het product wordt geëvalueerd.

Project Zelfstandig Werk wordt klasoverstijgend aangeboden en wordt geleid door een team van leerkrachten. De projecten kunnen variëren per schooljaar (vb. sociale stage, uitwisselingsproject, European Youth Parlement, mini-onderneming, …).


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search