WAT IS MASTERCLASS?

 


Masterclass

De masterclass geeft de vakleerkracht ruimte om naast het gewone leerplan extra verdieping te geven op een creatieve manier (projecten, externe spreker, deelname aan wedstrijden,…). Dit lesuur valt niet noodzakelijk elke week op het zelfde moment. De vakleerkracht heeft de flexibiliteit om binnen haar totale lestijdenpakket creatief aan de slag te gaan.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search