INSCHRIJVINGEN

 


Inschrijven in het eerste jaar


Er zijn 154 plaatsen in het eerste jaar. Na elke inschrijvingsperiode wordt het aantal vrije plaatsen meegedeeld (zie onder).

In Sint-Niklaas zijn verschillende inschrijvingsperiodes voor het eerste jaar secundair:

Inschrijvingsperiode 1:van 25 maart tot en met 5 april: 

Voorrangsperiode voor leerlingen die al een broer of zus op onze school hebben en voor kinderen van personeel. Inschrijven kan enkel na afspraak.

 

Inschrijvingsperiode 2: van 23 april tot en met 3 mei

Alle leerlingen kunnen zich inschrijven. De school moet wel rekening houden met voorbehouden plaatsen voor indicator- en niet-indicatorleerlingen. Als u tijdens deze periode komt inschrijven en een schooltoelage ontvangt, gelieve dan daarvan een bewijs mee te brengen (b.v. rekeninguittreksel). Inschrijven in deze periode kan op dinsdag 23 april van 8.30 tot 12.30 u. en vanaf woensdag 24 april na afspraak.

Inschrijvingsperiode 3: vanaf 6 mei

Iedereen kan vrij inschrijven. Er zijn geen voorrangsregels meer.
Er zijn nog 10 vrije plaatsen in het eerste jaar (3/7/2019).

Inschrijven in het tweede tot en met zesde jaar


Inschrijven in het tweede tot en met het zesde jaar kan tijdens onze openschooldagen 11 en 12 mei tussen 13.30 u. en 17.30 u. Na de openschooldagen kan u inschrijven na afspraak met de directie.

Inschrijven met volmacht

Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven, bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid, of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen. Er is slechts één volmacht per persoon toegelaten.

De persoon die de volmacht krijgt, moet een document bij zich hebben waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in de gekozen school (school uitdrukkelijk vermelden).

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt, alsook het nummer van de identiteitskaart van de volmachthouder. Op vraag van de school kan de volmachthouder zijn identiteit legitimeren.

De gevolmachtigde persoon brengt ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van het kind.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search