PRAKTISCHE INFO

Hier vindt u heel wat informatie over het reilen en zeilen op onze school.


Avondstudie

De avondstudie gaat door op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.15 uur.

Begeleide avondstudie

Voor de leerlingen van het eerste jaar bieden we in de loop van september begeleide avondstudie aan. Samen met hun titularis plannen ze hun studiewerk en passen ze de effectieve leerstrategieën toe die ze in de les aangeleerd kregen.

Bereikbaarheid

Verschillende bushaltes en een treinstation op wandelafstand. Bekijk hier de scholenroutekaart voor de veiligste fietsroute.

Boeken

De boeken bestel je zelf via www.iddink.be/bestellen. De boeken worden thuis geleverd.

Broodje

In principe brengen alle leerlingen boterhammen mee. Wie dit wenst, kan een broodje bestellen.

Eerste schooldag

De eerste schooldag eindigt om 12.05 uur.

Gebouwen

Onze school bestaat uit verschillende gebouwen:
M-blok: het gebouw voor de leerlingen van de eerste graad.
H-blok: voor de leerlingen van de tweede en derde graad.

Lockers

Leerlingen die geen thuisklas hebben, bewaren hun schoolmateriaal thuis. Wie dit wenst, kan op school een locker huren (€ 20 per schooljaar, enkel voor de leerlingen vanaf het vierde jaar). Dit wordt verrekend via de schoolreking.

Middagactiviteiten

Tijdens de middagpauze bieden wij vanaf eind september een hele waaier aan middagactiviteiten aan. Meer info bij ‘Life@BB/Middagactiviteiten’.

Middagpauze

Elke leerling blijft tijdens de middagpauze op school eten. Leerlingen die in Sint-Niklaas wonen kunnen thuis eten.  De leerlingen van het zesde jaar mogen op vrijdag tijdens de middagpauze de school verlaten (mits toestemming van de ouders).

Openingsuren school

De school is op werkdagen open tussen 7.45 uur en 17.00 uur.

Refter

De leerlingen eten in twee shiften: eerst de leerlingen van de eerste graad, daarna de leerlingen van de tweede graad en het vijfde jaar. De leerlingen van het zesde jaar hebben een aparte refter.
Er zijn geen warme maaltijden op school. Wie dit wenst, kan een broodje bestellen.
In de refter drinken de leerlingen enkel water.

Schoolbenodigdheden

Bij de inschrijving ontvangt u een lijst van de schoolbenodigdheden.

Schoolrekening

Alle onkosten voor uitstappen, schoolmateriaal enz. worden verrekend via de schoolrekening. In de activiteitenkalender vind je terug wanneer de schoolrekening ontvangt.
Als er problemen of vragen zijn over de schoolrekening, neem je contact op met boekhouding@berkenboomhum.be of de directie.

Speelplaats

De leerlingen van de eerste graad hebben een aparte speelplaats waar kan gevoetbald worden.

Sportkledij

Tijdens de eerste les LO ontvang je je sportkledij. De betaling gebeurt via de schoolrekening.

Thuisklas

De leerlingen van de eerste graad en het derde jaar hebben een thuisklas: hier gaan de meeste lessen door. Elke leerling krijgt in de thuisklas een kastje toegewezen waar hij/zij het schoolmateriaal in kan opbergen.

Uurregeling

Verloop van een lesdag:
08.25 – 09.20 uur: Les 1
09.20 – 10.10 uur: Les 2
10.10 – 10.25 uur: Pauze
10.25 – 11.15 uur: Les 3
11.15 – 12.05 uur: Les 4
12.05 – 13.15 uur: Middagpauze
13.15 – 14.10 uur: Les 5
14.10 – 15.00 uur: Les 6
15.00 – 15.50 uur: Les 7
16.00 – 16.50 uur: Les 8 (enkel voor de derde graad)

Welkomstavond

Eind augustus is er een welkomstavond voor alle nieuwe leerlingen: 19.00 uur voor de leerlingen van het eerste jaar 20.00 uur voor de nieuwe leerlingen uit het tweede t/m zesde jaar. Raadpleeg de brochure bij ‘Nieuwe leerling’ voor de juiste datum.

Ziek op school

Als een leerling ziek wordt op school, meldt hij/zij zich aan het leerlingensecretariaat. Is de leerling niet in staat om langer op school te blijven, dan worden de ouders verwittigd.


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search