LEERLINGENRAAD

Leerlingenraad van Berkenboom HumanioraDe leerlingenraad van de eerste graad is een inspraakorgaan waar de leerlingen heel wat punten zelf op de agenda kunnen brengen. Daarnaast organiseert de leerlingenraad een aantal activiteiten voor de medeleerlingen. Zo is er een voetbaltoernooi waar de klassen van de eerste graad het tegen elkaar en tegen klassen van de lagere berkenboomscholen opnemen. Later op het jaar is er ook een heuse schoolfuif. Door de leerlingenraad is er ook elke vrijdag muziek op de speelplaats om die speeltijden nog leuker te maken.

De leerlingenraad in de tweede graad komt één keer in de maand samen. Er wordt een voorzitter en ondervoorzitter verkozen. Elke klas wordt vertegenwoordigd door twee afgevaardigden, deze brengen aan wat er in de klas leeft. Zo realiseerden we al een schoolfuif, lesmarathon, rozenverkoop, kersttruien-dag, voetbaltoernooi en sensibiliseringacties.

In de leerlingenraad van de derde graad krijgen leerlingen de kans om de school mee vorm te geven. Ze vergaderen daarbij maandelijks, bepalen zelf de agenda, leren verslag maken en gaan rechtstreeks in overleg met de directie. Zo organiseert de leerlingenraad campagnes om aandacht te vragen voor gendergelijkheid, zet het een volleybaltornooi op poten en zorgt ze voor muziek tijdens de middagpauze.

 


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search