ONZE MISSIE EN VISIE

Berkenboom Humaniora is een zorgzame school die kwalitatief onderwijs biedt in een warme, open sfeer. Wij zijn een middelgrote school, waardoor we een persoonlijke benadering kunnen verzekeren.


Missie

We willen onze jongeren alle kansen bieden om hun persoonlijke talenten te ontwikkelen zodat ze kunnen uitgroeien tot geëngageerde volwassenen met een warm hart voor anderen en voor de wereld waarin ze leven.


Visie

Open minded en respectvol
We willen de christelijke en fundamenteel menselijke waarden gestalte geven. We willen onze leerlingen gevoelig maken voor de diepere dimensie van het leven. We hebben respect voor elke leerling, wat ook de sociale achtergrond, cultuur of levensopvatting is.

Ambitieus en diepgaand
Vermits we de lat hoog willen leggen op studiegebied, reiken we onze leerlingen voldoende kennis, inzicht en vaardigheden aan. Door hen vakkundig te begeleiden bij het verwerken van de leerstof en hen de nodige verdiepingskansen te geven, willen we hen goed voorbereiden op hogere studies.

Verantwoordelijk en zelfredzaam
We willen onze leerlingen stimuleren tot verantwoordelijkheid en hen ondersteunen zodat ze hun studieloopbaan zoveel mogelijk in eigen handen nemen. We zorgen voor een gerichte begeleiding van onze jongste leerlingen: we leren hen wat studeren is, we geven studietips per vak en zorgen, ook als titularis, voor extra opvolging. We organiseren inhaallessen voor bepaalde vakken en leerbegeleiding in kleine groepen voor wie dat (tijdelijk) nodig heeft. Bij de oudere leerlingen leggen we het accent op zelfstandig en resultaatgericht studeren zodat ze klaar zijn om succesvol hogere studies te doen.

Zorgzaam en empathisch
We willen goed zorgen voor onze leerlingen en hen zorgzaam met elkaar leren omgaan. Als leerkracht, titularis en secretariaatsmedewerker staan we open voor een persoonlijk gesprek met elke leerling die daar nood aan heeft. Waar nodig, zullen we onze leerlingen doorverwijzen naar externe hulpverleners.

Geïnteresseerd en actief
We vinden het belangrijk onze leerlingen zoveel mogelijk te laten proeven van cultuur in de ruimste betekenis van het woord. Naast toneel-, film- en muziekvoorstellingen organiseren we ook heel wat studie-uitstappen en sportactiviteiten. We bieden hen ook de kans om actief deel te nemen aan uitwisselingsprojecten en studiereizen.

Bewust en betrokken
We proberen onze leerlingen te laten ervaren wat het samen-leven inhoudt: rekening houden met afspraken, openstaan voor andere meningen, overleggen en stimuleren tot inspraak. Doorheen de jaren krijgen de leerlingen de kans om zich te engageren voor diverse initiatieven en werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de leerlingenraad, Milieuzorg Op School, schooltoneel …


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search