WIE ZIJN WE?

Berkenboom Humaniora is een zorgzame school die kwalitatief onderwijs biedt in een warme, open sfeer. Wij zijn een middelgrote school, waardoor we een persoonlijke benadering kunnen verzekeren.


Jaarthema

Je blik openen kan betekenen
dat je verder kijkt dan je eigen neus lang is.
Dat je opmerkt wat er eigenlijk al lang was.
Het kan betekenen dat je plots meer ziet
dan je eigen leefwereld
en beseft dat de ander je heel wat kan leren.
Het is durven toegeven
dat jouw idee niet altijd het beste is.
Dat anders daarom niet minder is.
Open je blik onderweg.
Geniet van de mooie natuur.
Adem in en ruik!
Wees dankbaar voor al dat moois!
Open je blik in contact met de medemens.
Wees dankbaar voor de vriendschap die je mag ervaren.
Merk op als iemand nood heeft aan een knuffel of een luisterend oor.
Zie als iemand alleen is en ga er naartoe. Maak doorheen deze kleine, grote daden
van onze school en samenleving een betere plek.Zorgzame school

We willen een school zijn die oog heeft voor de totale leerling. Berkenboom neemt verschillende initiatieven die het welbevinden van alle schoolbetrokkenen verhogen en waardoor leerlingen zich ten volle kunnen ontwikkelen: o.a. intellectuele vorming, preventie, sociale en emotionele vaardigheden en algemene ondersteuning.
Enkele voorbeelden:

Effectief leren
In het eerste jaar leren onze leerlingen hoe zij het best studeren. Deze methode is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. Ook in de andere leerjaren besteden we aandacht aan het optimaliseren van de studiemethode om zoveel mogelijk leerwinst te boeken.


Begeleide avondstudie 1ste jaar (september)
Onder begeleiding van de klastitularis blijven onze eerstejaars op school studeren. Zo kunnen ze de aangeleerde studiemethode in de praktijk toepassen en kan de titularis onmiddellijk bijsturen indien nodig. Ouders worden op voorhand van deze sessies op de hoogte gebracht.

Leerbegeleiding
Wie het wat moeilijker heeft met het vinden van de juiste studiemethode, krijgt in samenspraak met de klassenraad, leerling en ouders, leerbegeleiding. Zij krijgen in kleinere groepjes extra uitleg over b.v. planning of het verwerken van grote gehelen.

Leerlingbegeleiding
We willen voor elke leerling kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding voorzien. Dit doen we in de eerste plaats via de titularis, vakleerkracht en klassenraad.
Wanneer een leerling om de een of andere reden op socio-emotioneel vlak wat ondersteuning nodig heeft, willen we helpen. We zoeken naar een begeleiding die bij de leerling past. We werken daarvoor nauw samen met het zorgteam, de directie en het CLB.

Fluo-project
Fluo staat voor Flexibel en uitdagend onderwijs.  Het FLUO-project biedt cognitief sterke leerlingen de kans om aan de slag te gaan met andere leerinhouden. Deze leerinhoud wordt in overleg met de leerling en de school bepaald.

Solidariteitsactie
Jaarlijks schenken we aandacht aan mensen die het moeilijk(er) hebben in onze samenleving. Naast bewustmakingsmomenten roepen we onze leerlingen ook op tot concrete vormen van solidariteit.


Resultaten

Studiesucces van onze oud-leerlingen:

Hoe doen onze oud-leerlingen het in het hoger onderwijs (professionele bachelor) in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde?


Hoe doen onze oud-leerlingen het in het hoger onderwijs (academische bachelor) in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde?


Doorlichting

Van 8 tot 12 mei 2023 kreeg onze school een brede doorlichting. Het verslag vindt u hier. U kan ook rechtstreeks doorklikken naar de samenvatting.Wie is wie?

Directieteam

Lieve De Pesseroey

1ste, 2de en 3de jaar

Elke De Ridder

4de, 5de en 6de jaar


Coördinatoren

Ina Van Roeyen

Eerste graad

Martine Van Raemdonck

Eerste graad

Mathias De Backer

Tweede graad

Veerle De Visscher

Derde graad


Zorgteam

Ina Van Roeyen

Eerste graad

Martine Van Raemdonck

Tweede graad

Heidi Strijkers

Derde graad


Leerbegeleiding

Liesbeth Moens

Eerste graad

Ruben Foubert

Eerste graad


Sigrid Vandermeulen

Tweede graad


Sarina Zaman

Tweede graad


Heidi Strijkers

Derde graad


Team Fluo

Ina Van Roeyen


Liesbeth Moens


Davy Adriaens


Personeel
Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search